MCP

MCSA

MCSE

Opieka informatyczna

Oferujemy pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z eksploatacją sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Zajmujemy się konserwacją oprogramowania i organizacją zabezpieczania danych. Organizujemy również ochronę przed zagrożeniami takimi jak awarie, wirusy, hacking itp. oraz ich skutkami.

Inspektor Ochrony Danych

Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach UE zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 679/2016/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane przepisami RODO.

Rozporządzenie to zobowiązuje niektóre podmioty przetwarzające dane osobowe (Administratorów Danych Osobowych) np. przetwarzające tzw. dane wrażliwe, do współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w celu zapewnienia realizacji procesu ochrony danych. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba fizyczna, przy czym może to być osoba spośród personelu administratora, ale może to być również osoba realizująca zadania inspektora na podstawie umowy o świadczenie usług (outsourcing). Ten drugi wariant jest często opłacalny dla administratora, zwłaszcza w przypadku małych i średnich podmiotów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, związanych z wymogami RODO firma Arvox posiada osobę o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy potrzebnej do realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zapraszamy do współpracy.

 

Serwis urządzeń komputerowych

Zajmujemy się konserwacją i naprawą urządzeń komputerowych, a także ich konfiguracją.

Sieci komputerowe

W zakres naszej działalności wchodzi także projektowanie i budowa sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych), jak również pomoc w uzyskaniu dostępu do internetu.

Tworzenie stron www

Oferujemy tworzenie stron internetowych w oparciu o język HTML, XHTML, PHP, także z wykorzystaniem technik JavaScript i CSS. Od kilku lat współpracujemy z dostawcami usług hostingowych i rejestratorami domen internetowych.

Doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania

Swoim doświadczeniem pomagamy klientom w doborze sprzętu komputerowego i oprogramowania adekwatnie do ich potrzeb.

Tworzenie oprogramowania

Jedną z istotnych gałęzi naszej działalności jest tworzenie oprogramowania. Mamy bogate doświadczenie w tworzeniu programów w różnych językach programowania, między innymi C/C++, Pascal/Delhi, VBA, Clipper a także SQL i Informix 4GL. Nieobce są nam również zagadnienia z dziedziny zastosowań skryptów systemowych (Unix, Windows).

Przetwarzanie danych

Dzięki doświadczeniu w tworzeniu oprogramowania - w tym bazodanowego opartego o różne platformy - umożliwiamy naszym klientom również przeprowadzenie konwersji danych oraz organizację ich wymiany pomiędzy składnikami stosowanego oprogramowania.

Twój adres IP

35.172.217.174

Logowanie