MCP

MCSA

MCSE

Inspektor Ochrony Danych

Od dnia 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach UE zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 679/2016/UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane przepisami RODO.

Rozporządzenie to zobowiązuje niektóre podmioty przetwarzające dane osobowe (Administratorów Danych Osobowych) np. przetwarzające tzw. dane wrażliwe, do współpracy z Inspektorem Ochrony Danych w celu zapewnienia realizacji procesu ochrony danych. Inspektorem Ochrony Danych jest osoba fizyczna, przy czym może to być osoba spośród personelu administratora, ale może to być również osoba realizująca zadania inspektora na podstawie umowy o świadczenie usług (outsourcing). Ten drugi wariant jest często opłacalny dla administratora, zwłaszcza w przypadku małych i średnich podmiotów.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, związanych z wymogami RODO firma Arvox posiada osobę o odpowiednich kwalifikacjach i wiedzy potrzebnej do realizacji funkcji Inspektora Ochrony Danych. Zapraszamy do współpracy.

 

Twój adres IP

34.237.138.69

Logowanie